Contact Us

Mandy Yin Tel:+86-731-22772162 Email:keyu@
Ms.Liu Tel:+86-731-22772193 Email:liuyan@
Ms.zou Tel: +86-731-22772196 Email: ysxs26@

Fax: +86-731-22498117
Website: http://www.
Address:Jinshan Sci-tech Park, Hetang District, Zhuzhou,Hunan (Xiangyang Plaza,east end of Zhuzhou)
Zip code:412000

Contact Us

+86-731-22772162

E-mail:keneng@

Customer service hours: Monday to Friday, 8:00-18:00, closed during holidays